website builder

Projekty z zakresu budownictwa  ogólnego
i przemysłowego

 zespół hal dla Sanbios w Gliwicach -Inwestor Sanbios  Wojciech Pawłowski Gliwice

Projekty ogólne i przemysłowe

Projekty ogólne  i przemysłowe - konstrukcje budowlane i inżynierskie, oceny stanu technicznego oraz ekspertyzy konstrukcyjno-budowalne.

na zdjęciu:  zespół hal dla Sanbios w Gliwicach -Inwestor Sanbios Wojciech Pawłowski Gliwice

 wodociąg DN 400 od ul. Rybnickiej do Daszyńskiego w Gliwicach  wraz z konstrukcja wsporczą - Inwestor: PWiK Gliwice

Projekty sieci sanitarnych

Projekty sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej,
a także  sieci gazowej.  

na zdjęciu: wodociąg DN 400 od ul. Rybnickiej do Daszyńskiego w Gliwicach wraz z konstrukcja wsporczą - Inwestor: PWiK Gliwice

Układ drogowy do firmy Amazon w Gliwicach- Inwestor Panattoni Warszawa

Projekty drogowe

Projekty drogowe, projekty organizacji ruchu, projekty sygnalizacji świetlnych, analizy przejezdności, badania i prognozy ruchu drogowego, analizy i mikrosymulacje ruchu drogowego, analizy infrastruktury drogowej pod kątem BRD, projekty infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów. Przygotowujemy także dokumentacje projektowe do decyzji ZRID-owskich.

na zdjęciu: Układ drogowy do firmy Amazon w Gliwicach- Inwestor Panattoni Warszawa

Nasze realizacje

Zapoznaj się z naszymi realizacjami