html5 templates

Projektowanie w Budownictwie

Jacek Cichoński

Firma powstała w 1993r. Zatrudnia na etatach doświadczonych projektantów specjalizujących się w branżach: drogowej, sieci sanitarnych, konstrukcyjno-budowlanej.

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze dla podmiotów państwowych i inwestorów prywatnych. Ponadto w ramach naszej działalności przygotowujemy dokumentacje projektowe w oparciu o specustawę drogową, wykonujemy ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego. Pełnimy również funkcję inwestora zastępczego. Sukcesem firmy jest od lat stały zespół doświadczonych projektantów, tworzących dobrą atmosferę w pracy co sprzyja realizacji różnorodnych projektów.

Realizacje

Poniżej przykładowe zrealizowane projekty

Branża drogowa:
- układ drogowy zewnętrzny dla Amazon w Gliwicach i Pawlikowicach,
- rondo na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego – Daszyńskiego w Gliwicach , rondo przy Makro w Zabrzu, rondo na skrzyżowaniu ulic Gutenberga – Nobla w Gliwicach, rondo na skrzyżowaniu ulic Gwarków – Jasna w Gliwicach,  
- przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Toszecka- Myśliwska - Pionierów w Gliwicach,
- przebudowa ul. Jagiellońskiej -Zabrskiej -Hutniczej w Gliwicach,  

Branża sanitarna : - sieć wodociągowa DN 400 pomiędzy ulicami Rybnicką i Daszyńskiego w Gliwicach o długości około 3,5 km, 
- kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach DN 500 długości około 2,5 km, 
- „Studium rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta Gliwice” obszar opracowania ponad 5000 tys ha.
Branża budowlana:
- ekspertyzy techniczne dla Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich, ZM Bumar Łabędy S.A w Gliwicach , ZM Wiromet S.A. w Mikołowie, Newag S.A. Gliwice, 
- hala napraw i serwisowa Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich,
- przychodnia lekarska i zespół aptek Św. Barbary w Knurowie, 
- zespół hal i obiektów przyległych dla firmy „Sanbios” w Gliwicach gdzie pełniliśmy również funkcję inwestora zastępczego,  
- Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, gdzie projektowaliśmy miedzy innymi budynek główny, konstrukcję tunelu oraz ściany szczelinowe i mury oporowe.
Branża elektryczna
- oświetlenie ul. Pszczyńska w Gliwicach 
- oświetlenie ul. Rybnicka w Gliwicach